Attrup Havne Café 3
pen og papir
Mortensens Mad
Springeren
AKKC
K.E.C. Jammerbugt Kulturcenter
Ertmansfisk

Illuminerede digtoplæsninger på Tranum Strandgaard

Lørdag d. 26. september 2020 kl. 14:00-15:30

Fem nordjyske digtere læser lørdag d. 26. september egne digte op på Tranum Strandgaard. Digterne er Helle Bengtsson, Helle Nielsen, Ellen Schmidt, Steen Byrdal Christensen og Lars Winther, alle med relationer til digtersammenslutningen 9000ord og Ordkraftfestivalen.

Som noget særligt foregribes digtene af musikalske illuminationer der skal fungere som en slags introducerende belysninger. Disse musikalske illuminationer er komponeret til lejligheden af Martin Knakkergaard og består af i alt seks uakkompagnerede duetter for sopran og tenor som fremføres af sangerne Marianne Heuer og Jens Olav Heckmann. De to sangere, begge uddannet ved Aalborg Universitets musikuddannelse og Nordjysk Musikkonservatorium, er i dag ansat ved Danmarks Radios Koncertkor og har ved siden heraf omfattende solistkarrierer.

Jens Olav Heckmann

Duetterne tager på forskellig måde afsæt i digtene, men er ikke egentlige tonesættelser af disse. I nogle tilfælde søger musikken at illustrere digtets indhold og emne i andre at indfange dets stemning og karakter. I atter andre søger kompositionerne ind i rum af associationer, som digtene giver anledning til.

Illuminationer som en slags genre er en praksis der kendes fra middelalderlige skrifter og dækker som begreb over initiale udsmykninger af tekster, som i en eller anden grad repræsenterer og belyser en teksts indhold, jf. illustrationen.

Brugen af sådanne illuminationer var udbredt frem til oplysningstiden og det hævdes, at illuminationer var en af de almindeligste former for billedkunst op igennem middelalderen.

Marianne Heuer

Der er derimod ikke tale om nogen kendt eller etableret musikalsk form, tværtimod vil stykket Illuminationer i en eller anden grad fremstå som en tværæstetisk og grænseoverskridende nyskabelse, en blandform.

Fremførelsen forventes at tage knap 20 minutter og vil, afhængigt af fremmøde, eventuelt blive gennemført to gange i tidsrummet.

På grund af COVID-19 er adgangen til arrangementet begrænset til 30 besøgende ad gangen.

Kilde: Tranum Strandgård

Faarup skovhus
My-Sandwich
Garant Brønderslev
Aabybro pizza og steakhouse