Rettigheder og copyright

Dansk lovgivning er til enhver tid gældende for online avisen JammerbugtAvis.dk. Jammerbugt Avis er ikke ansvarlig for at fremsendte nyhedsartikler og/eller fotos ikke overholder dansk lovgivning. Det er til enhver tid, den person, der fremsender artikler, videos samt fotos, der bærer ansvaret for at den til enhver tid gældende lovgivning er overholdt.

Ophavsret og copyright er gældende for Jammerbugt Avis. Kommerciel brug af Jammerbugt Avis´ stof og materiale er ikke tilladt. Alt fremsendt materiale har Jammerbugt Avis retten til at offentliggøre, det er gældende for tekst, fotos, videoer eller andet fremsendt materiale.

Artikler kan kun offentliggøres såfremt at fremsenderen offentliggør sit fulde navn og email adresse på JammerbugtAvis.dk.

Jammerbugt Avis forbeholder sig retten til at slette krænkende og uvedkommende kommentarer. Pornografisk og andet krænkende materiale slettes og afvises.

Jammerbugt Avis
Email: redaktion@siloo.dk