Nordjysk Motor Co.
Tømrermester Thomas Aaby
Kaffebaren
Springeren
Mortensens Mad
Ertmansfisk

Valg til Seniorrådet

De nuværende medlemmer af Seniorrådet er valgt for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2021. Der skal derfor være valg til den næste periode, dvs. fra 1. januar 2022 til 31. december 2025.

Sådan foregår valget

Seniorrådsvalget i Jammerbugt Kommune 2021 bliver afholdt som et rent brevvalg. Afstemningsperioden er 13.-27. oktober 2021.

Midt i oktober modtager alle stemmeberettigede borgere et informationsbrev, en stemmeseddel samt en folder med præsentation af alle kandidater.

Valg, valgret og valgbarhed

Seniorrådet består af 13 medlemmer, og derudover skal der vælges op til 13 stedfortrædere. Alle, som er fyldt 60 år senest på sidste officielle valgdag 27. oktober 2021, og som har fast bopæl i Jammerbugt Kommune, har valgret og er valgbare til Seniorrådet.

Der opstilles én valgliste, men Kommunalbestyrelsen har, for at sikre geografisk repræsentation af medlemmer i det nye Seniorråd, besluttet at inddele listen i fire områder, Brovst, Fjerritslev, Pandrup og Aabybro. De tre opstillede kandidater med flest stemmer, fra hvert af de fire områder, bliver valgt. Det 13. medlem bliver den af de opstillede kandidater, der opnår det største personlige stemmetal, – efter at de 12 er valgt.

Opstillede kandidater

Fristen for opstilling af kandidater er nu udløbet, og de opstillede kandidater er:

Brovst-område

Lars Hautop Gram, Tranum
Birgitte Kvist, Øland
Ulrik Laursen, Brovst
Leo Pedersen, Brovst
Erik Schmidt, Brovst
Gunner Sørensen, Øland

Fjerritslev-område

Carla Kristine Madsen, Slettestrand
Grit Niklasson, Klim
Kaj Ostenfeld Seerup, Fjerritslev
Maren-Lis Østergaard Styrbæk, Fjerritslev

Pandrup-område

Else Birgitte Andreasen, Kaas
Thomas Hasselriis, Saltum
Walther Lundis, Pandrup
Niels-Åge Folmann Madsen, Rødhus
Søren P. Mortensen, Vester Hjermitslev

Aabybro-område

Bent Christiansen, Aabybro
Jens Johannes Justenlund, Gjøl
Erik Ingerslev Larsen, Aabybro
Hanne Tjell Larsen, Biersted
John Bruno Larsen, Birkelse

Læs mere på Jammerbugt.dk

Hotel Phønix
Minitel
Kaffebaren
Bilhuset Biersted A/S