Nordjysk Motor Co.
Nordjyske Bank
Kaffebaren
Springeren
Mortensens Mad
Baggesen

Fjerritslev har igen fået en borgerforening og dette er set fra min side virkelig glædelig for byen og hele egnen. Jeg håber at den nye borgerforening sammen med byens handelsstandsforening og de øvrige foreninger, såsom idræts- og kulturforeningerne vil samarbejde og koordinere tiltag og arrangementer.

Jeg ser det som en styrke, hvis vi er flere aktører der sammen løfter og udvikler Fjerritslev, og taler “samme sprog og retning”

Jeg håber ligeså at vi borgere vil bakke op – ikke kun i skrift og tale, men også når der skal bruges frivillige hænder til diverse opgaver, arrangementer og tiltag.

Meningen med en borgerforening er i min optik nemlig ikke, at bestyrelsen klarer opgaverne, nej det gør vi borgere sammen. Ingen kan gøre det alene, men sammen kan vi en hel masse

Jeg er helt klar over at rigtig mange i dag er involveret i foreningsarbejde, hvor mange fx har børn som er aktive udøvere. Men hvis Fjerritslev fortsat skal udvikles og være attraktiv – også for bosætning og erhverv, er forenings- og kulturlivet en uvurderlig del af vores by.

Så kære borgere i 9690, lad os alle bakke op og bidrage til vores alles fælles gavn. Thumbs up til Jer 7 som har stillet Jeres kandidatur til rådighed og blev valgt til bestyrelsen.

Hotel Phønix
Minitel
Kaffebaren
GF Forsikring