Tøjeksperten Aabybro
pen og papir
Mortensens Mad
Springeren
AKKC
Ertmansfisk

Godkendelse af anskaffelsessum efter licitation på 15 almene familieboliger på Posttorvet i Aabybro

 

Forventet indflytning i foråret/forsommeren 2021

Kuben Management fremsender på vegne af Nørresundby Boligselskab skema B til godkendelse af 15 almene familieboliger på Posttorvet i Aabybro.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte 29. august 2019 skema A på projektet, nu er det godkendelse af skema B som skal på dagsordenen.

 

Projektet er en del af det større fornyelsesprojekt, der er igangsat omkring Aabybro midtby og Aabybrocentret. Projektet er placeret, hvor det tidligere posthus lå, og med godkendelse i efteråret 2018 af lokalplan 27-024, er der åbnet mulighed for bebyggelse op til 4 og 5 etager. Arealet er ejet af Tom Jacobsen A/S, der også har projekter i tilknytning til fornyelse af Aabybrocentret.

 

I stueplan etableres der ca. 750 m² erhverv. På 1. sal etableres de 15 almene boliger på i alt 1.304 m², hvilket giver et gennemsnit på 87 m² pr. lejemål. Boligerne opføres som 3-rums boliger. På de øvrige etager etablerer Tom Jacobsen A/S 15 private lejemål i varieret størrelse med i alt ca. 1.825 m².

 

Nørresundby Boligselskabet har ved indsendelse af skema B gjort opmærksom på, at licitationsresultatet medfører, at der skal ske en bearbejdning af materialevalg og detailløsninger i den kommende fase. Man har i den forbindelse set sig nødsaget til ved skema B at anvende maksimumsbeløbene for 2020. Det giver en merudgift til grundkapital på 27.000 kr. Boligselskabet har dog samtidigt meddelt, at de forventer den større udgift til grundkapital, kan dækkes ind via de talrige udgifts- og indtægtsposter, der er mellem parterne i forbindelse med projekterne i og omkring Aabybrocentret.

 

Den totale udgift for projektet er iflg. skema B (tallene fra skema A er angivet i parentes)

 

Den beregnede husleje i familieboligerne er opgjort til 975 kr./m²/ årligt ekskl. forbrugsafgifter. Det svarer til en månedlig husleje på ca. 7.075 kr. ekskl. forbrugsafgifter for en bolig på 87 m².

 

Projektet forventes igangsat i umiddelbar forlængelse af skema B godkendelse og med forventet indflytning i foråret/forsommeren 2021.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger.

Økonomi

 I forbindelse med skema A godkendelsen bevilgede Kommunalbestyrelsen 2.107.000 kr. til den kommunale grundkapital. Udgiften bliver ved en godkendelse af skema B i nuværende form 27.000 kr. større.

 

Udover betaling af den kommunal grundkapital stillede Kommunalbestyrelsen ved godkendelse af skema A (jf. §127 i Lov om almene boliger) regaranti for staten for den del af lånet, der på tidspunktet for realkreditlånets optagelse har pantsikkerhed ud over 60% af ejendomsværdien.

Indstilling

Sekretariatet indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse

  • at skema B godkendes med en endelig anskaffelsessum på 26.679.000 kr.
  • at der gives en yderligere bevilling til grundkapitalindskud på 27.000 kr.
  • at der godkendes en husleje ekskl. forbrugsafgifter på familieboligerne på 975 kr./m²/årligt.
  • at godkendelsen gives på følgende vilkår:
  • at de i lov om almene boliger med tilhørende bekendtgørelser anførte regler overholdes
  • at der opnås de nødvendige myndighedsgodkendelser,
  • at byggeregnskabet indleveres indenfor de i reglerne forskrevne frister.

Økonomiudvalget, 22. januar 2020, pkt. 3:
Anbefales godkendt.

Bilag

Bilag Skitser – Posttorvet, Aabybro: Skitser – Posttorvet, Aabybro

Kilde: Jammerbugt Kommune

Faarup skovhus
Nielsens specialiteter
Beauty by Kramer
Aabybro pizza og steakhouse