Nordjysk Motor Co.
Tømrermester Thomas Aaby
Podi
Kaffebaren
Springeren
Mortensens Mad
Ertmansfisk

Mere end hver anden sygeplejerske overvejer på månedlig basis at forlade sygeplejefaget, mens hver fjerde overvejer det dagligt. Det viser en ny rapport fra jobportalen Ofir.dk, der tager temperaturen på sygeplejerskernes jobtilfredshed i kølvandet på konflikten med landets kommuner og Danske Regioner.

Strejkende sygeplejersker foran landets hospitaler har været hverdagskost under den seneste tids konflikt. Lønnen har været det hele centrale stridspunkt, og nu viser Ofirs årlige brancheundersøgelse, at den store utilfredshed med lønniveauet kan få sygeplejersker til at flygte fra faget.

I undersøgelsen – der er foretaget i august, da sygeplejerske-konflikten var på sit højeste – svarer 68% af de adspurgte, at de overvejer at forlade sygeplejefaget mindst en gang om måneden, og 26% overvejer det på daglig basis. Det er stigninger på hhv. 16 og 13 procentpoint i forhold til sidste års undersøgelse. Den primære motivation for at forlade faget er ønsket om en højere løn og et mindre stressende arbejde.

“Sygeplejerskekonflikten har gjort det tydeligt, hvor markant lønproblematikken er, og vores undersøgelse viser, at sygeplejerskernes utilfredshed med lønnen kan komme til at betyde, at sygeplejersker vil forlade faget i stor stil. Inden længe kommer vi til at mangle hænder på sygehusene, så når 25% dagligt overvejer at skifte spor, står arbejdsgivere og politikere med en meget kritisk udfordring på hånden,” siger adm. direktør i Ofir Karsten Vikke.

Højere løn er det største ønske
For sygeplejersker på tværs af alle aldersgrupper er det ønsket om en højere løn, der er den altoverskyggende motivationsfaktor for at skifte job. 63% af de adspurgte sygeplejersker har således angivet en højere løn som den primære motivation for at skifte job. Herefter kommer stress, hvor 59% af de adspurgte mener, at det er den primære årsag til at forlade branchen til fordel for et andet job med mindre stressede arbejdsvilkår.

”Vores undersøgelse viser, at sygeplejerskerne faktisk er godt tilfredse med arbejdsopgaverne i sygeplejefaget. Men for sygeplejersker i alle aldersgrupper er utilfredsheden markant, når det drejer sig om løn og antallet af hænder på arbejdspladsen. Af samme årsager kan vi se, at mange overvejer at skifte til den private sektor, og især blandt de ældre sygeplejersker er der mange, som overvejer at søge helt væk fra faget,” siger Karsten Vikke.

I august foretog Ofir også analyser blandt lærer, pædagoger og på SOSU-området. Sammenholder man undersøgelserne, fremgår det, at sygeplejerskerne er den faggruppe, hvor flest er utilfredse eller meget utilfredse med deres nuværende løn.

SOSU og Sygeplejerske Analysen 2021 (4)

Kilde: Ofir

Hotel Phønix
Minitel
Kaffebaren
GF Forsikring