Attrup Havne Café 2
Tøjeksperten Aabybro
Mortensens Mad
Springeren
AKKC
K.E.C. Jammerbugt Kulturcenter
Printereksperten

Nogle personer kan ikke bruge mundbind – og det er ikke altid synligt hvorfor

Med et nyt badge bliver det fremover muligt at vise, at man har en sygdom eller tilstand, der gør, at man er fritaget fra kravet om at bruge mundbind eller visir.

For de fleste af os er det et krav, at vi skal bruge mundbind eller visir i den kollektive trafik, på restauranter og i butikker som et af mange værktøjer til at forebygge smitte med ny coronavirus.

Men der er nogle personer, der ikke kan bruge mundbind eller visir, fordi de har en sygdom eller tilstand, der kan give betydeligt ubehag, vejrtrækningsbesvær eller påvirke deres funktionsevne ved brug. Det kan for eksempel være borgere med astma, angst eller lungesygdommen KOL.

Derfor har Sundhedsstyrelsen sammen med en række patient- og handicaporganisationer udviklet et badge, som man kan bære for at signalere synligt, at man er fritaget fra kravet.

”Det har været et ønske fra både borgere og flere patientorganisationer, at man skal kunne signalere, at man er fritaget fra at bruge mundbind eller visir. Der har været situationer for eksempel i supermarkeder, hvor borgere er blevet set skævt til eller afkrævet et svar på, hvorfor de ikke har haft et mundbind eller visir på af andre kunder. Det kan føles meget ubehageligt for den enkelte at blive udsat for. For at undgå sådanne episoder har vi udviklet et badge,” siger enhedschef i Sundhedsstyrelsen, Niels Sandø.

Jeanette og Per er fritaget

En af de personer, der er fritaget fra kravet om mundbind, er 52-årige Per, der lider af angst og klaustrofobi. Han tager medicin for angst og undgår situationer, som fremkalder klaustrofobi i hverdagen, men brug af mundbind fremkaldte begge dele:

”Jeg fik en voldsom angstreaktion og kunne ikke trække vejret. Jeg har også prøvet med visir, men også det giver mig en ubehagelig oplevelse af at være lukket inde, som fremkalder angsten,” fortæller Per.

32-årige Jeanette er også fritaget. Med en kombination af svær astma og allergi er hun præget af vejrtrækningsbesvær og en næse, der næsten altid er stoppet. Og hvis hun tager et mundbind på, bliver hendes vejrtrækning stærkt forringet.

”Folk ved måske ikke, at der er nogle, der har de her problemer. Derfor kan det hjælpe, hvis alle er bekendt med, at der er nogle, der har en sygdom, som gør det svært for dem at bruge mundbind/mundvisir. Det, tror jeg, at et badge fra Sundhedsstyrelsen vil kunne hjælpe med til,” siger hun.

Badge skal skabe tolerance

Der er ikke krav om at kunne dokumentere, at man er fritaget for at bære mundbind eller visir. Tvivlen skal derfor altid komme den enkelte til gode. Et badge er derfor ikke dokumentation for fritagelse, og man kan også være fritaget, selvom man ikke har et badge på. Badget er således et værktøj, der er frivilligt at bære for at skabe synlighed om, at man ikke kan bruge mundbind eller visir.

”Badget skal gerne minde omgivelserne om, at der er nogen, der ikke kan bære mundbind eller visir. Så derfor kan vi kun opfordre til, at vi alle er tolerante over for hinanden og husker på, at der kan være en god grund til, at en person ikke bærer mundbind eller visir, og at årsagen ikke altid er synlig”, siger enhedschef, Niels Sandø.

Badgene er kun til personer, der er fritaget for kravet om at bære mundbind eller visir. Det kan bestilles fra den 7. januar 2020 via en række patientforeninger og kommunale institutioner som for eksempel bosteder. De kan også bestilles via Rosendahls.

 

Om Sundhedsstyrelsens badges

Sundhedsstyrelsen har lavet badges til de borgere, der gerne vil signalere, at de er fritaget for at bære mundbind/visir, eller at andre skal holde afstand.

Afstandsbadge

Afstandsbadget kan bæres af alle, der gerne vil signalere, at andre skal holde afstand. Du kan få et badge på apoteket bestille det via en række patientforeninger.

Badget kan også bestilles hos trykkeriet Rosendahls

 

 


Mundbindsbadge: Fritaget

Dette badge må kun bruges af de borgere, der er fritaget for kravet om at bære mundbind – det vil sige borgere med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir.

Badget kan rekvireres gennem en række patientforeninger og kommunale/regionale institutioner

Badget kan også bestilles hos bestilles hos trykkeriet Rosendahls

 

Hotel Phønix
My-Sandwich
Garant Brønderslev
Bilhuset Biersted A/S