Tøjeksperten Aabybro
pen og papir
Mortensens Mad
Springeren
AKKC
Ertmansfisk

Øget risiko for leukæmi ved mangeårigt arbejde med asbest, men ikke ved skolegang nær eternitfabrikken

Forskere ved Aalborg Universitetshospital og Kræftens Bekæmpelse har fundet frem til, at der er en øget risiko for at udvikle blodcellekræft og leukæmi ved mangeårigt arbejde med asbest. Der er derimod ingen øget risikohvis man har gået i skole nær Dansk Eternit Fabrik i Aalborg.

Det har i mange år været velkendt, at der er øget risiko for at udvikle lungekræft og lungehindekræft, hvis man har været udsat for asbest – særligt hvis man har arbejdet med asbest.

 

Nu har forskere ved Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling på Aalborg Universitetshospital og Kræftens Bekæmpelse i en stor undersøgelse vist, at der tilsyneladende også er en øget risiko for blodcellekræft og særligt for leukæmi, hvis man har arbejdet med asbest i mange år, men ikke hvis man har gået i skole nær daværende Dansk Eternit Fabrik i Aalborg, hvor 90 % af al asbest i Danmark har været anvendt.

 

– Vi har undersøgt forekomsten af blodcellekræft og leukæmi blandt skoleelever ved fire skoler i Aalborg, som lå i en afstand fra 100 meter til 750 meter fra eternitgrunden i den herskende vindretning. Vi har også undersøgt risiko for blodcellekræft og leukæmi blandt de, som har arbejdet med asbest, fortæller professor emeritus ved Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling Øyvind Omland.

 

Dobbelt så stor risiko for leukæmi ved asbestarbejde

Forskerne har fundet frem til 12.111 skoleelever født i perioden 1940-1970 ved hjælp af gamle udskrivningskort fra skolerne. Med data fra Cancerregistret har de undersøgt, om personerne efterfølgende har udviklet blodcellekræft og leukæmi.

 

– Vi har sammenlignet forekomsten af sygdommen hos de 12.111 skoleelever med forekomsten blandt omkring 110.000 tilfældigt udvalgte personer, som ikke har gået på nogen af skolerne, siger Øyvind Omland og fortsætter:

 

– 110 ud af de 12.111 skoleelever havde udviklet blodcellekræft, og 38 havde påvist leukæmi. Forekomsten var ikke højere end blandt gruppen af jævnaldrende tilfældigt udvalgte personer. Imidlertid var risikoen for blodcellekræft og leukæmi blandt arbejdsmæssigt udsatte for asbest i lang tid – dvs. mere end 15 år – henholdsvis 1,7 og 2,1 gange større.

 

Ny viden om sammenhæng mellem asbest og blodcellekræft

Undersøgelsen bidrager med ny viden om asbestudsættelse og mulig sammenhæng med blodcellekræft og leukæmi. Miljømæssig udsættelse i barndommen ser ikke ud til at øge risikoen for sygdommene. Det gør langvarig asbestudsættelse fra arbejde til gengæld.

 

– Resultaterne giver anledning til at være opmærksom på en mulig sammenhæng mellem langvarig asbestudsættelse og blodcellekræft og leukæmi, og man kunne overveje en revision af erstatningsregler i forbindelse med asbestudsættelse – særligt hvis undersøgelsens resultater kan genfindes i kommende undersøgelser, siger Øyvind Omland.

 

Forskningen er netop publiceret i det videnskabelige tidsskrift European Journal of Epidemiology og kan læses her: http://link.springer.com/article/10.1007/s10654-020-00609-4

 

Skoler der er undersøgt:
Alléskolen, Sønderbroskolen, Vejgaard Vestre Skole og Østermarkens Skole.

 

Bag undersøgelsen står:

 

• Professor emeritus Øyvind Omland, Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Aalborg UH.

• Post doc, ph.d. Else Toft Würtz, Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Aalborg UH.

• Seniorforsker Johnni Hansen, Kræftens Bekæmpelse.

• Professor Oluf Dimitri Røe, Onkologisk Afdeling, Aalborg UH, Department of Clinical and Molecular Medicine, Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norway.

Kilde: Region Nordjylland

Faarup skovhus
My-Sandwich
Beauty by Kramer
Aabybro pizza og steakhouse