Baggesen
Art By Me
AKKC
Aabybro Skov og Have

I forbindelse med ombygning af Aabybro Centret er det en forudsætning for omdannelsen, at vejadgangen fra Østergade til Aabybro Centret flyttes mod syd, for at de aktuelle planer kan udføres.

Jammerbugt Kommune har gennem en længere periode, i samarbejde med Nørresundby Boligforening og Arkitektfirmaet Finn Østergaard A/S, arbejdet på en omdannelse af Aabybro Centret. I den forbindelse påbegyndes den første del af omdannelsen i begyndelsen af 2020 med etablering af 4 nye etagebygninger. I de fremlagte planer arbejdes der med en planløsning, der har den forudsætning, at den nuværende vejforbindelse fra Østergade til Aabybro Centret flyttes mod syd og samtidig inddrager et beplantningsbælte i den sydlige del af P-pladser, jf. bilag 1 og 2.

 

Etablering af den nye vejadgang sker dels på et areal, som er ejet af Jammerbugt Kommune og dels på et areal på ejendommen Aabybro Centret 4D og 4C.
Denne ejendom er overtaget af Nørresundby Boligselskab.

 

Det er i Styregruppen for Aabybro Centret d. 14. oktober 2019 besluttet at arbejde med et forslag, hvor Jammerbugt Kommune forestår flytningen af vejen, mens fordelingen af udgifterne fordeles mellem parterne i centret og Jammerbugt Kommune.

Ny vejadgang til Aabybro Centret vist på skitse: Bilag 1 – Ny vejadgang til Aabybro Centret vist på skitse

Planzone for flytning af vej: Bilag 2 – Planzone for flytning af vej

Kilde: Jammerbugt Kommune

Hotel Phønix
Meny Saltum
GF Forsikring