Attrup Havne Café 2
pen og papir
Mortensens Mad
Springeren
AKKC
K.E.C. Jammerbugt Kulturcenter
Baggesen

I 2020 foretog flere nordjyder end nogensinde før minimum et køb online. Det viser dugfriske tal fra Danmarks Statistik. Selvom flere og flere af de ældre borgere hopper med på online-vognen, er det stadigvæk de unge segmenter, der handler klart mest online.

Hele 92 % af borgerne i Region Nordjylland foretog i løbet af 2020 minimum et køb online, hvilket gjorde 2020 til et vaskeægte rekordår. Aldrig tidligere har flere nordjyder nemlig handlet online. I forhold til 2019 er der tale om en stigning på 2 %-point. 

Herunder følger et søjlediagram, der illustrerer udviklingen i årene 2010-2020 for, hvor stor en andel nordjyder der minimum en gang har købt noget online i løbet af det pågældende kalenderår. 

Online-handel hitter hos de unge

Det er vist en gammelkendt sandhed, at unge mennesker – traditionelt set – er hurtigst til at tage nye teknologier til sig, hvilket også må siges at gøre sig gældende, når det kommer til at handle online. 

Hele 98 % af danskerne i aldersintervallet 16-19 år handlede online i 2020, og andelen af danskere i aldersintervallet 20-39 år, der gjorde det samme, var endnu højere – nemlig 99 %. 

Hos de ældre danskere er online-handel endnu ikke et lige så stort hit som hos de unge. For danske borgere i aldersintervallet 60-74 år var det nemlig blot 72 %, der handlede online i løbet af 2020. 

Selvom det langt fra er samtlige ældre danskere, der i dag har omfavnet online-handel, må der trods alt siges at være sket en ekspressiv stigning i antallet af ældre, der er hoppet med på online-vognen de seneste år. 

Eksempelvis var det blot 43 % af danskerne i aldersintervallet 60-74 år, som handlede online for ti år siden. Dermed er der i løbet af blot ti år sket en stigning på hele 29 %-point. 

Corona spiller formentlig en rolle i udviklingen

Der kan ikke herske nogen tvivl om, at 2020 var et meget anderledes år for alle danskere. Rigtig mange oplevede at blive hjemsendt og måtte i den forbindelse tilbringe væsentlig mere tid bag hjemmets fire vægge end tidligere.

De mange forhold, der ændrede sig i 2020, har næppe haft nogen negativ indflydelse på, hvor meget der er blevet handlet online i et samlet perspektiv. 

Tværtimod er det faktisk ganske sandsynligt, at flere af de afledte samfundsmæssige effekter af coronaens hærgen har bidraget til vækst for online-handlen i mange forskellige nicher. 

En tese, som online-marketing-ekspert Henrik Andersen bakker op omkring.

”Jeg har adgang til data for en enormt stor portefølje af websites, der spreder sig ud over mange forskellige nicher, og – særligt i nedlukningsmånederne – fik alle websites, jeg havde adgang til, uden undtagelse markant mere trafik end i månederne op til, hvilket jeg antager skyldes coronaens indtog i Danmark, der har ført til, at mange folk har fået mere tid i hjemmet, der skulle slås ihjel,” forklarer Henrik Andersen, der er direktør i marketing-bureauet Pilanto, og fortsætter:

”Særligt mit site gaver-til-ham.dk, hvor de besøgende kan finde gaveforslag til hankøn, har været usædvanligt velbesøgt i det forgangne år, hvilket formentlig skyldes, at folk har haft mere tid til fordybelse, og at de i en periode ikke har haft mulighed for at besøge fysiske butikker for at handle samt få den vejledning, som de har haft brug for. Disse ting har de så i stedet for klaret online.” 

 

Aabybro Guld og Sølv
My-Sandwich
Beauty by Kramer
Bilhuset Biersted A/S