Tøjeksperten Aabybro
pen og papir
Mortensens Mad
Springeren
AKKC
Ertmansfisk

Økonomiudvalget skal tage stilling til Strategisk Fysisk Udviklingsplan Blokhus-Løkken og godkende, at der arbejdes videre med realiseringen

 

I juni 2018 lancerede Partnerskab for Vestkystturisme en ambitiøs udviklingsplan for den samlede Vestkyst. Kysten, vandet og landskaberne binder Vestkysten sammen som destination. Med udviklingsplanen blev der tegnet en ny geografi, der går på tværs af administrative skel. Vestkysten skal være blandt Nordeuropas mest attraktive kystdestinationer og en væsentlig drivkraft for turismen i Danmark. Både på nationalt plan og med udviklingsplanen for Vestkysten er der sat ambitiøse målsætninger om vækst i overnatninger, omsætning, døgnforbrug og tilfredshed frem mod 2025.

 

For at indfri disse mål er Jammerbugt og Hjørring Kommune gået sammen om en strategisk og fysisk udviklingsplan for Blokhus-Løkken. Udviklingsplanen, der er støttet af Realdania og Dansk Kyst og Naturturisme, skal være med til at udvikle byerne, fremme turismen og trække investeringer til området til gavn for både borgere og besøgende.

 

Blokhus og Løkken er to af Vestkystens klassiske feriesteder med et betydeligt potentiale for at øge værdiskabelsen fra turismen i de kommende år. Gennem de senere år er der investeret i en række tiltag, der har givet byerne et løft og bragt nye funktioner og målgrupper til. Nu handler det om at holde fast og fortsætte den gode udvikling.

 

Den strategisk-fysiske udviklingsplan for Blokhus-Løkken skal sætte en fælles retning for den fremtidige destination samt prioritere indsatser og konkrete projekter, så området i fremtiden opleves som én samlet destination med en bred vifte af oplevelser. Planen indeholder et katalog med 21 projekter. Der er tale om projekter af meget forskellig karakter, både mht. økonomi, tid og drift. En række af projekterne er fælles for feriestederne. Eksempelvis et sammenhængende stinetværk, kystcykler og events. Andre projekter har fokus på udviklingen af byerne. For Blokhus er det eksempelvis projekter som Liv og Aktivitet på Stranden, Kystfronten, Hune-Blokhus Passagen og et nyt kystresort.

 

Nogle af projekterne ligger inden for kommunernes råderum, mens andre er rent private investeringer, hvor vi er afhængig af, at private investorer, operatører og developere kan se et kommercielt perspektiv i projektet og finde sammen om det.

De offentlige investeringer skal være med til at løfte kvaliteten, styrke turismeinfrastrukturen og skabe reasons-to-go. Dette skal understøtte tiltrækning af kommercielle investeringer og operatører i form af overnatningsfaciliteter, spisesteder, butikker mm.

 

Undervejs i udarbejdelsen af udviklingsplanen er der afholdt møder med styregruppe, advisory board og øvrige interessenter, hvor deltagerne har fået mulighed for at diskutere mulige strategiske retninger samt prioritere og kvalificere konkrete projekter. Udviklingsplanen er tidligere præsenteret på Kommunalbestyrelsens budgetseminar den 28. september 2019.

 

Udviklingsplanen er den første af sin art og er unik, idet det er en plan, som dækker en destination på tværs af to kommuner. Desuden griber den ind i Udviklingsplan for Vestkysten og anviser konkrete bud på initiativer, som kan styrke udvikling af turismen på Vestkysten.

 

Hvis planen godkendes af Økonomiudvalget, forventes den at blive omdrejningspunkt for destinationsselskabet Nordvestkystens fremtidige arbejde i den nordlige del af Jammerbugt Kommune samt sydlige del af Hjørring Kommune.

Økonomi

Jammerbugt Kommunes medfinansiering af udviklingsplanens projekter vil ske via budgetterede anlægs- og projektmidler og ved ansøgning til Økonomiudvalget

Vækst og Udvikling indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at der arbejdes videre med realiseringen af udviklingsplanen for Blokhus-Løkken.

Økonomiudvalget, 22. januar 2020, pkt. 15:

Anbefales godkendt med den bemærkning, at der afholdes et borgermøde, inden der arbejdes videre med udviklingsplanen.

 

Bilag

Bilag Blokhus Løkken Udviklingplan december 2019: Blokhus Løkken Udviklingplan december 2019

Faarup skovhus
My-Sandwich
Beauty by Kramer
Aabybro pizza og steakhouse