Tøjeksperten Aabybro
pen og papir
Mortensens Mad
Springeren
AKKC
Ertmansfisk

Arver vi hinanden?

Jeg er tit blevet mødt med den tro, at to personer, som ikke er gift, arver hinanden.

Troen er gerne bundet sammen med en tidsperiode på 2 år. Troen går på, at har man levet sammen i to år, så har man ret til sin samlevers ejendele, når vedkommende går bort

Lad mig gentage det, som mange af mine kolleger har prædiket før mig: I ARVER IKKE HINANDEN, HVIS I IKKE ER GIFT OG IKKE HAR LAVET ET TESTAMENTE.

Netop testamentet er jeres indgangs billet til at sikre hinanden ved dødsfald. Der skal laves et testamente, før at man som ugift samlevende arver hinanden. Og når man har lavet et testamente, kan man som udgangspunkt få alle samleverens ejendele.

Undtagelsen til dette er, hvis I har børn, uden at være gift. I det tilfælde kan I dog stadig få op til 7/8 af hinandens efterladenskaber. Den sidste 1/8 er børnenes. Det er dog alligevel meget pænt i min optik, især hvis man har købt hus sammen.

Dine børn arver nemlig deres tvangsarv, og den kan du ikke beskære ved testamente. Laver du ikke testamente, så arver dine børn det hele efter dig. Har du ingen børn, så går dine ejendele videre til dine forældre, alternativt dine søskende.

Men hvad nu hvis samleverens børn forærer den arv, de arver, til dig? Kan du så ikke undgå at skulle lave et testamente? Det kan man i bund og grund godt. Det er dog ikke nogen god ide. Din samlevers børn betaler arveafgift, og du skal betale indkomstskat af det beløb, som du og din samlevers børn aftaler at videregive til dig.

Nu var jeg inde på det med de 2 år til at starte med i mit indlæg. De 2 år har faktisk en betydning i en række henseender. Det kan være det, som kan være med til at forvirre billedet. De 2 år har faktisk betydning for den arveafgift, som skal betales, når du modtager arv fra din samlever.

Har I nemlig boet sammen i 2 år på samme folkeregisteradresse, skal du alene betale 15 % af det, som du modtager fra din samlever ved hans eller hendes dødsfald. Desuden er der et bundfradrag på 295.300 i 2019, som øges hver år.

De 2 år har også betydning for det med de 7/8 af arven, hvis I har børn sammen. Har I ved dødsfaldet ikke boet sammen i 2 år, bliver arven du får fra din samlever, hvis I har lavet testamente, reduceret til 3/4. Børnenes arv bliver derfor ¼.

De 2 år har også betydning for forsikrings- og pensionssummer. Har I boet sammen 2 år, vil du som udgangspunkt få udbetalt disse summer ved dødsfald, hvis din samlever i sine forsikringspolicer eller pensionsopsparingsaftaler har anvendt klausulen ”nærmest pårørende”.

De 2 år har således betydning i mange henseender, men det ændrer ikke på, at du skal have lavet et
testamente, hvis du vil arve din samlever.

Carsten Jacobsen

Faarup skovhus
My-Sandwich
Beauty by Kramer
Aabybro pizza og steakhouse