Attrup Havne Café banner 1
Kai-Berntsen
Mortensens Mad
Springeren
K.E.C. Jammerbugt Kulturcenter
Baggesen

Arbejdstidsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Jammerbugt Kommune

I forbindelse med udarbejdelse af Budgetaftalen for 2020, fik vi i Socialdemokratiet indskrevet, at Jammerbugt Kommune skulle lave en Arbejdstidsaftale, for vores lærere og
børnehaveklasseledere. Aftalen er nu i hus, og det glæder Kiki Bach og Susanne Møller Jensen (S) fra Børne- og Familieudvalget.

I dag mandag den 11. maj skal aftalen godkendes på Børne- og Familieudvalgets ordinære møde, men det er en formssag, mener Susanne og Kiki.

Aftalen er indgået med Midtvendsyssel Lærerkreds, og begge parter er godt tilfreds med aftalen.

Arbejdstidsaftalen skal medvirke til at sikre et fortsat godt og stærkt samarbejde mellem ledelsen og medarbejderne på skoleområdet i Jammerbugt Kommune. Aftalen har bl.a. til formål at understøtte det professionelle lærerarbejde, og samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere med henblik på, at sikre elevernes læring, trivsel og dannelse.

Mod, tillid og fællesskab er grundværdierne i Kommunens Skolepolitik, og det bygger aftalen derfor også på. Samarbejdet om planlægning af skoleåret og arbejdstidens tilrettelæggelse er fundet i tillid til, at alle vil hinanden og fællesskabet det bedste.

Overordnet set har arbejdstidsaftalen til formål at:
 Sikre rammerne for, at den enkelte kan lykkes med kerneopgaven bedst muligt
 Sikre kvalitet og udvikling af den gode undervisning
 Sikre fleksibilitet i arbejdets planlægning og udførelse
 Sikre attraktive arbejdspladser præget af et stort engagement
 Sikre et sundt og godt undervisnings- og arbejdsmiljø hos både ledere og lærere

Der er bl.a. lavet aftaler om en årsnorm, max antal arbejdsdage, loft over undervisningstimetal, minimumstimer til forberedelse og øvrige opgaver, arbejdstidens placering og registrering, timer uden tilstedeværelsespligt, og meget mere.

En god Arbejdstidsaftale, som vi i Socialdemokratiet mener, kan være med til at løfte Jammerbugt Kommunes skoler, til en endnu bedre arbejdsplads, og et mere attraktivt sted at arbejde, siger Kiki Bach og Susanne Møller Jensen.

Kilde: Socialdemokratiet i Jammerbugten

Hotel Phønix
Nielsens specialiteter
Beauty by Kramer
Bilhuset Biersted A/S