Attrup Havne Café banner 1
Tøjeksperten Aabybro
Mortensens Mad
Springeren
AKKC
K.E.C. Jammerbugt Kulturcenter
Baggesen

Flexjobber (pædagog/medhjælper) til Aabybro Skoles specialområde

Lige nu søger Aabybro Skole personale, der brænder særligt for SFO- og trivselsopgaver i de yngste klasser i specialområdet CTU.

Vi søger en pædagog/medhjælper/flexjobber på 10 ugentlige timer. Som udgangspunkt er timerne primært til morgenvagter, men hen over tid vil nogle af vagterne kunne ændres til eftermiddagsvagter.

Som udgangspunkt er stillingen knyttet til special-SFO i morgentimerne med opgaver som at åbne SFO’en, anrette morgenmad, oprydning heraf, generelt oprydnings- og lettere rengøringsopgaver og naturligvis samvær og hygge med børnene i SFO, inden de går i skole.

Som ansat på Aabybro skole forventer vi en anerkendende og ressourceorienteret tilgang til mødet og samværet med børn, kollegaer og forældre.

Stillingen er tidsbegrænset på 10 timer ugentligt frem til 31.03.2021.

Aabybro Skole er en nyere skole, som vi flyttede ind i i sommeren 2016. Hverdagen og arbejdet i team præges af en god indbyrdes tone og et imødekommende kollegialt samarbejde på alle niveauer. Aabybro Skole er en stor dansk folkeskole med ca. 1050 elever fordelt på 0.-10. årgang samt specialklasser for elever med AKT-vanskeligheder (Center for Trivsel og Udvikling). I SFO’en er der ca. 250 børn.

Vi forventer, at vores kommende kollega

  • kan spille med i en dynamisk personalegruppe
  • kan indgå i et team med forskellige roller
  • har blik for det enkelte barns styrker, kompetencer og behov
  • er dygtig pædagogisk og stærk i relationen
  • anser skriftlighed som nødvendigt i arbejdet
  • kan arbejde struktureret og formålsorienteret
  • er stabil og deltager positivt og konstruktivt i arbejdet på skolen
  • har et godt humør og bidrager til en god arbejdsplads.

Yderligere oplysninger

Du kan også se flere oplysninger om os på Aabybro skoles hjemmeside

Eller indhente yderligere oplysninger hos viceskoleleder Anne Mette Michelsen på tlf. 22 34 16 01.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomster.

Ansættelsessamtaler afholdes den 18. november 2020.

Stillingen ønskes besat 1. december 2020 – eller snarest muligt.

Ansøgere til stillingerne skal være indforstået med, at Jammerbugt Kommune indhenter børneattest.

Ansøgningsfrist

Fredag den 13. november 2020 klokken 12.00.

Tiltrædelse

1. december 2020

Arbejdssted

Aabybro Skole og SFO

Ansættelsesforhold

Deltid

Aabybro Guld og Sølv
My-Sandwich
Garant Brønderslev
Aabybro pizza og steakhouse