Staudemarken
Hop og rul

Grundlovsceremoni for nye danske statsborgere

Jammerbugt Kommune holder grundlovsceremoni for nye danske statsborgere med bopæl i kommunen torsdag 10. september 2020 kl. 15.30 i Byrådssalen på Aabybro Rådhus.

Tilmelding sker ved at sende sikker mail til Rådhuset. I mailen bedes du oplyse:

Navn, fødselsdato og adresse. Grundet COVID-19 er antallet af gæster pr. deltager begrænset til én.

Tilmeldingsfristen er mandag 24. august 2020.

Til ceremonien skal medbringes gyldig legitimation med foto og den blanket til afgivelse af erklæring, som Udlændinge- og Integrationsministeriet har fremsendt til ansøgeren.

Det er alene personer, der er bosat i Jammerbugt Kommune, der kan tilmelde sig ceremonien i kommunen.

 

Mere om Grundlovsceremonien: 

Grundlovsceremoni

For at få dansk statsborgerskab skal du som udgangspunkt medvirke i en grundlovsceremoni. Formålet med ceremonien er at fejre og markere dit danske statsborgerskab.

Jammerbugt Kommune holder grundlovsceremoni torsdag 10. september 2020 kl. 15.30 i Byrådssalen på Aabybro Rådhus. 

Om ceremonien

Ved grundlovsceremonien bydes ansøgere om dansk statsborgerskab velkommen. Ansøgeren skal til ceremonien underskrive en erklæring om, at ansøger vil overholde Danmarks Riges Grundlov og respektere de grundlæggende danske værdier og retsprincipper, herunder det danske demokrati. Derudover skal ansøgeren give hånd til en repræsentant fra kommunalbestyrelsen.

Tilmelding

For at tilmelde dig grundlovsceremonien, skal du skrive en sikker mail til Rådhuset. I mailen bedes du oplyse:

  • Navn
  • Fødselsdato
  • Adresse
  • Om du ønsker at medbringe en gæst. Grundet COVID-19 begrænser vi antallet af gæster til én pr. deltager.

I emnefeltet bedes du skrive ”Tilmelding til grundlovsceremoni”.

Tilmeldingsfristen er mandag 24. august 2020. Det er alene personer, der er bosat i Jammerbugt Kommune, der kan tilmelde sig ceremonien i kommunen.

Legitimation og blanket

Til ceremonien skal du medbringe blanketten ”Erklæring til brug for opnåelse af indfødsret i Kongeriget Danmark”, som du har fået tilsendt af Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Desuden skal du medbringe en gyldig legitimation.

Gyldig legimitation er:

  • Opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark,
  • Pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz, eller
  • Pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker.

Er du ikke i besiddelse af en af ovenstående gyldige legitimationer, skal du søge Udlændinge- og Integrationsministeriet om tilladelse til at benytte anden form for legitimation ved ceremonien.

Læs mere om grundlovsceremonien på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.

Kilde: Jammerbugt Kommune

Bosætning Jammerbugt
Vejgaard sten og krystaller
Ballast – KFUM
Hop og rul